Udržitelnost / Sustainability

Společnost RR Donnelley Prague při své činnosti uplatňuje principy RR Donnelley Sustainability
Policy.

RR Donnelley Prague applies the principles of the RR Donnelley Sustainability Policy in its activities.

Společnost RR Donnelley Prague má zaveden systém environmentálního řízení v souladu s požadavky
normy IS0 14001. Pro informace o externích certifikacích korporace RRD klikněte
zde.

RR Donnelley Prague has implemented an environmental management system in accordance with the requirements of the IS0 14001 standard.
For information on external certifications of the RRD corporation, click here.

Chráníme naše zaměstnance naplňováním RRD korporátních principů a cílů v oblasti EHS.

We protect our employess by meeting the EHS corporate principles and objectives.

Nakládání s obaly / Packaging Management

RR Donnelley Prague nakládá s obaly a obalovými odpady v souladu s platnými právními
předpisy České republiky a Evropské unie. Pro zobrazení Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh nebo do oběhu klikněte
zde.

Pro zobrazení osvědčení od autorizované obalové společnosti EKO-KOM klikněte zde.

RR Donnelley Prague disposes of packaging and packaging waste in accordance with valid Czech and EU legal
regulations. For Declaration of Conformity for placing the packaging on the market or into circulation
click
here.

For certificate from the authorized packaging company EKO-KOM click here.

 Lesnické certifikace  / Forestry certifications

RR Donnelley Prague s.r.o. je držitelem certifikátů FSC, PEFC a SFI pro navazující dodavatelský řetězec
(CoC – Chain of Custody). Naši zákazníci si mohou objednat produkt z papíru vyrobeného ze dřeva
pocházejícího z odpovědného lesního hospodaření., případně z dalších recyklovaných nebo
nekontroverzních zdrojů.

RR Donnelley Prague holds FSC, PEFC and SFI certificates for the Chain of Custody (CoC). Our
customers can order a paper product made of wood from responsible forestry, or from other recycled
or uncontroversial sources.

Waste electrical and electronic equipment / 

Nakládání s odpadními elektrozařízeními

RR Donnelley Prague spolupracuje se společnosti REMA v oblasti sběru a svozu odpadních
elektrických a elektronických zařízení. Třídíme elektroodpady pocházející z činnosti firmy, tak od našich
zaměstnanců.

RR Donnelley Prague cooperates with company REMA to separate and collect waste electrical and
electronic equipment. We sort e-waste from the company´s activities and from our employees.

Waste electrical and electronic equipment / Nakládání s odpadními elektrozařízeními

RR Donnelley Prague spolupracuje se společnosti REMA v oblasti sběru a svozu odpadních
elektrických a elektronických zařízení. Třídíme elektroodpady pocházející z činnosti firmy, tak od
zaměstnanců.

RR Donnelley Prague cooperates with company REMA to separate and collect waste electrical and
electronic equipment. We sort e-waste from the company's activities and employees.